kiesmakkelijk.nl > Verzekeringen > Zorgverzekering 2024: Wat gaat er veranderen?

Zorgverzekering 2024: Wat gaat er veranderen?

Prinsjesdag

Nu de Miljoenennota is gepresenteerd, is het duidelijk dat er in 2024 enkele belangrijke veranderingen op stapel staan voor de Nederlandse zorgverzekering. In dit artikel brengen we de voornaamste wijzigingen in de zorgverzekering voor 2024 voor je in kaart.

Stijging van de zorgpremie

Een van de meest opvallende veranderingen voor 2024 is de verwachte stijging van de zorgpremie. Naar schatting zal de maandelijkse zorgpremie met ongeveer € 12 per maand toenemen. Dit brengt het gemiddelde maandbedrag op € 149,33, wat neerkomt op € 1.792 per jaar. Het is belangrijk om te weten dat iedereen boven de 18 in Nederland verplicht is om een basisverzekering af te sluiten, waarover zorgpremie wordt betaald. Deze premie is samengesteld uit de rekenpremie en de opslagpremie.

De rekenpremie stijgt komend jaar naar € 1.708, een stijging van € 109 vergeleken met voorgaand jaar. De opslagpremie stijgt van € 51 naar € 84. Dit resulteert in een gemiddelde nominale premie van € 1.792. De nominale premie is een schatting van het minimale bedrag dat zorgverzekeraars moeten vragen voor hun basisverzekeringen. De daadwerkelijke premies die zorgverzekeraars hanteren, kunnen variëren, bijvoorbeeld doordat ze hun reserves gebruiken om lagere premies aan te bieden. De tarieven voor 2024 worden uiterlijk op 12 november bekendgemaakt.

Toename kosten zorgsector

De stijging van de zorgpremie is het gevolg van toenemende kosten in de zorgsector, die moeten worden gedekt door de premies. Bovendien spelen factoren zoals inflatie, de groeiende zorgvraag en stijgende lonen voor zorgpersoneel een rol bij de premiestijging.

Een verhoging van de zorgpremie en verlaging van de zorgtoeslag is aangekondigd.

Verlaging van de zorgtoeslag

De zorgtoeslag, een financiële ondersteuning voor mensen met een lager inkomen, zal in 2024 aanzienlijk dalen. De maximale zorgtoeslag wordt verlaagd naar € 127 per maand, in tegenstelling tot de voormalige € 154.

Het demissionair kabinet meldt dat de zorgtoeslag in 2024 zal stijgen van € 111 naar € 127 per maand voor alleenstaanden. Deze vergelijking betreft echter de periode van 2022 naar 2024, wat de indruk kan wekken dat de verandering minder ingrijpend is dan in werkelijkheid het geval is.

Voor mensen die afhankelijk zijn van de zorgtoeslag, betekent dit dat ze in 2024 aanzienlijk minder zorgtoeslag zullen ontvangen dan in 2023. Als je momenteel het maximale bedrag aan zorgtoeslag ontvangt, zal je maandelijkse toelage met € 27 per maand dalen voor alleenstaanden en met € 22 per maand voor gezinnen. Het is belangrijk om deze verandering in je budgetplanning voor het nieuwe jaar op te nemen.

Kortom, de zorgverzekering voor 2024 brengt zowel een stijging van de zorgpremie als een verlaging van de zorgtoeslag met zich mee. Het is raadzaam om deze wijzigingen in overweging te nemen bij het plannen van je financiën voor het komende jaar.

Basisverzekering in 2024

De basisverzekering is een verplichte zorgverzekering voor iedereen boven de 18 jaar die in Nederland woont en werkt. Deze verzekering dekt een groot deel van de gezondheidszorg, zoals huisartsbezoeken, medicijnen en ziekenhuisoperaties. In 2024 zijn er enkele interessante veranderingen en aanpassingen op komst:

Valpreventieve beweeginterventie

In 2024 zal de basisverzekering fysiotherapie en oefentherapie opnemen voor valpreventieve beweeginterventies. Dit is het resultaat van samenwerking tussen de regering, lokale overheden, gezondheidsdiensten en maatschappelijke organisaties om het risico op vallen te verminderen. Het doel is om mensen te helpen actief en veilig te blijven, waardoor ongelukken en verwondingen kunnen worden voorkomen.

Flexibelere kraamzorg

De aanspraak op kraamzorg wordt versoepeld in 2024. Dit betekent dat aangepaste kraamzorg kan worden verstrekt, zelfs tot na de tiende dag na de geboorte. Dit geeft ouders meer flexibiliteit en zorg op maat in de eerste dagen na de geboorte van hun kind.

Paramedische herstelzorg na Covid-19

De mogelijkheid van paramedische herstelzorg na een Covid-19 besmetting wordt voorwaardelijk opgenomen in de basisverzekering. Hoewel het zorginstituut nog geen definitieve aanbeveling heeft gegeven voor de opname van deze zorg in de basisverzekering, kan de tijdelijke goedkeuring worden verlengd tot 1 januari 2025. Dit biedt herstellende patiënten toegang tot de nodige nazorg na een coronabesmetting.

Aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen

Er worden nieuwe nationale beleidsmaatregelen geïntroduceerd om overgewicht en obesitas bij kinderen te bestrijden en te voorkomen. Een belangrijk onderdeel van dit beleid is het Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) programma voor kinderen, dat wordt opgenomen in het basispakket. Dit programma is bedoeld om gezondere levensstijlkeuzes te bevorderen en gewichtsbeheersing te ondersteunen bij jonge patiënten.

Aanvullende verzekering in 2024

Elk jaar ontstaat er discussie over aanvullende verzekeringen. In tegenstelling tot de basisverzekering, waarvan de dekking wettelijk is vastgesteld en bij elke zorgverzekeraar hetzelfde is, hebben zorgverzekeraars bij aanvullende verzekeringen de vrijheid om de premie, de dekking en de acceptatiecriteria te bepalen.

Het is verstandig om een aanvullende verzekering af te sluiten als je specifieke zorgbehoeften hebt die niet worden gedekt door het basispakket. Denk hierbij aan fysiotherapie, tandheelkundige behandelingen of andere specialistische zorg. Een aanvullende verzekering biedt extra dekking om onverwachte kosten te voorkomen.

Vergelijken is verstandig

Er zijn diverse soorten aanvullende verzekeringen beschikbaar, elk met hun eigen dekking en premie. Het is belangrijk om zorgvuldig te vergelijken om te bepalen welke aanvullende verzekering het beste aansluit bij jouw persoonlijke behoeften.

Houd er rekening mee dat de details van de aanvullende verzekeringen voor 2024 pas op 13 november 2023 bekend zullen worden gemaakt. Het is raadzaam om deze informatie te raadplegen voordat je je definitieve keuze maakt voor het komende jaar na het zorgverzekering vergelijken.


Eigen risico in 2024 en de komende jaren

Sinds 2018 is het eigen risico onveranderd gebleven, met een bedrag van €385, en dit blijft ook geldig voor 2024. Dit betekent dat je maximaal €385 betaalt als je gebruikmaakt van zorg die volledig wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Normaal gesproken stijgt het eigen risico mee met de stijgende zorgkosten, wat zou resulteren in een eigen risico dat al ruim boven de €500 ligt. Dit zou een aanzienlijke financiële last zijn om in één keer te dragen. Daarom is besloten om het eigen risico in 2024 te bevriezen, zoals in voorgaande jaren. Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft aangegeven dat deze bevriezing tot en met 2025 zal blijven gelden.

Maximum per behandeling?

Na deze periode zal het ministerie een heroverweging maken over de vormgeving van het eigen risico. Een van de overwegingen is het instellen van een maximumbedrag aan eigen risico per behandeling.

In de voorjaarsnota heeft de regering aangegeven dat ze de komende jaren het eigen risico willen verhogen als onderdeel van inkomstenverhogende maatregelen. Het verplichte eigen risico bedraagt al enkele jaren €385, maar dit kan in de toekomst veranderen. Volgens het plan zal het eigen risico geleidelijk stijgen tot 2027. In dat jaar zou het eigen risico €485 moeten bedragen.

Het is echter belangrijk op te merken dat de uitvoering van dit plan nog allerminst zeker is. Er bestaat een kans dat het plan niet voldoende steun krijgt in de Eerste Kamer. Hieronder vind je een samenvatting van het voorgestelde plan voor de verhoging van het eigen risico:

  • Eigen risico 2023: €385
  • Eigen risico 2024: €410 (een stijging van €25)
  • Eigen risico 2025: €435 (een stijging van €25)
  • Eigen risico 2026: €460 (een stijging van €25)
  • Eigen risico 2027: €485 (een stijging van €25)

De uiteindelijke beslissing over deze veranderingen zal afhangen van politieke en parlementaire discussies en besluitvorming.

Vanaf 12 november kun je weer gaan vergelijken. Gebruik hiervoor de gratis zorgvergelijker 2024 en bespaar tot wel honderden euro’s per jaar op jouw zorgpremie.