kiesmakkelijk.nl > Sparen > Een spaarrekening of spaardeposito? Alle voor- en nadelen op een rij

Een spaarrekening of spaardeposito? Alle voor- en nadelen op een rij

mensen op telefoon

Sparen is iets wat je doordacht wilt doen. Je wilt een zo goed mogelijk rendement, maar ook op een manier wat bij je past. Vooraf moet goed worden nagedacht over welke vorm van sparen je wilt doen. Wil je dit op een rekening waar je altijd bij kan, kan je het geld voor een langere periode ergens vastzetten of zijn er nog andere manieren? Een spaarrekening en een spaardeposito zijn vaak de meest voorkomende spaarmethoden. Maar wat is nu het verschil? We leggen het je graag uit.

Wat is een spaarrekening en wat is een spaardeposito?

Voor we dieper ingaan op beide onderwerpen eerst even de definities van een spaarrekening en een spaardeposito.

Wat is een spaarrekening?

Een spaarrekening is een financiële rekening met als doel rendement te behalen op het geld wat geplaatst is op de rekening.

Doorgaans is het mogelijk om tussentijds geld op te nemen van de spaarrekening of om extra bij te storten. Op het geld wat geplaatst is wordt rente uitgekeerd. Dit is vaak een hogere rente dan op een reguliere bankrekening. De rente kan fluctueren over tijd. Een spaarrekening heeft geen vaste looptijd. Het geld op een spaarrekening wordt normaliter gedekt voor overheidsverzekeringen, zoals de depositogarantiestelsel.

Wat is een spaardeposito?

Een spaardeposito, ofwel termijndeposito of termijnrekening, is een financiële rekening met als doel rendement te behalen op het geld wat geplaatst is op de rekening.

Doorgaans zet je het spaargeld voor een vaste periode vast. Het is dan niet mogelijk om tussentijds geld op te nemen of te storten. De periode kan variëren van maanden tot jaren. Geld kan enkel worden opgenomen tegen betaling van een boete. Je zet het geld tegen een vooraf afgesproken rentepercentage vast gedurende de hele periode. Het geld op een spaardeposito valt onder garantstellingen van de overheid, zoals de depositogarantiestelsel. De rente ligt vaak relatief hoog gezien het geld voor een langere periode vastgezet wordt.

Wat zijn de voordelen van een spaarrekening?

Een spaarrekening biedt verschillende voordelen voor spaarders. De belangrijkste zijn:

1. Rente – de spaarder ontvangt rente over het bedrag wat op de rekening staat. Dit betekend dat het spaargeld langzamerhand kan groeien.

2. Veiligheid – Sparen middels een spaarrekening is relatief veilig. Bij Nederlandse banken valt het spaargeld onder de depositogarantiestelsel wat betekend dat het geld tot een bepaalde hoogte is garant gesteld. Bij een eventueel faillissement van de bank dekt de overheid de schade.

3. Flexibiliteit – De spaarder kan ten alle tijden bij het geld op de spaarrekening. Geld opnemen en storten is mogelijk.

4. Laag risico – Het geld is relatief veilig en het rendement is vrijwel verzekerd. Ten opzichte van andere belegging- en spaarmogelijkheden is sparen middels een spaarrekening vrijwel zonder risico.

Wat zijn de nadelen van een spaarrekening?

Aan een spaarrekening zitten ook nadelen. De belangrijkste zijn:

1. Lage rente – Ten opzichte van andere spaar- op beleggingsopties is de rente vaak relatief laag. Bij tijden van inflatie ligt de rente vaak lager dan het inflatiecijfer waardoor de waarde van het geld alsnog afneemt.

2. Inflatie risico – Zoals hierboven ook vermeld. De rente kan lager liggen dan de inflatie. Hiermee neemt de waarde van het geld alsnog af. Dit noemen we inflatierisico.

3. Beperkt groeipotentieel – De relatief hoge mate van zekerheid staat tegenover een beperkt groeipotentieel. Het rendement kan dus fors lager liggen ten opzichte van andere spaar- en beleggingsopties.

4. Valutarisico – Open je een deposito bij een buitenlandse bank met een andere valuta? Dan zijn de valutaschommelingen van invloed op de waarde van jouw geld bij de bank. Dit kan een risico vormen.

Wat zijn de voordelen van een spaardeposito?

Aan een spaardeposito zitten verschillende voordelen. De belangrijkste zijn:

1. Vaste rente – Het rendement op het spaargeld is vooraf goed te bepalen. Dit gezien je vooraf een looptijd en rentepercentage afspreekt. Je weet dus vooraf goed wat je over zal houden.

2. Hogere rente – In de meeste gevallen liggen de rentepercentages van spaardeposito’s relatief hoog t.o.v. spaarrekeningen. Dit doordat je het geld voor een vaste periode vastzet. Dit geeft banken de kans rendement te maken op jouw spaargeld en zelf de kosten lager te houden. In ruil daarvoor geeft de bank je een hogere rente.

3. Inflatie bescherming – Waar rentes op een reguliere spaarrekening kunnen fluctueren en lager kunnen uitvallen dan vooraf gehoopt, is dit bij een spaardeposito nooit het geval. Andersom profiteer je ook niet van een eventuele rentestijging.

4. Discipline – Je geld op een spaardeposito vastzetten zorgt ervoor dat je niet in de verleiding kan komen om het spaargeld toch op te nemen voor een grotere uitgave.

5. Veiligheid – Je geld op een spaardeposito valt onder het depositogarantiestelsel. Dit betekend dat de overheid een deel van het geld dekt bij een faillissement.

Wat zijn de nadelen van een spaardeposito?

Aan een spaardeposito zitten verschillende nadelen. De belangrijkste zijn:

1. Weinig flexibiliteit – Je kan het geld tussentijds niet opnemen zonder een boete te betalen. Verwacht je dus onvoorziene uitgaven waarvoor je het spaargeld nodig hebt? Het is niet mogelijk om het geld van de deposito te gebruiken.

2. Inflexibele rente-inkomsten – Waar je profiteert van een vaste rente bij een daling van de rente, werkt dit andersom hetzelfde bij een eventuele stijging. Ook dan zal het rentepercentage gelijk blijven.

3. Beperkt rendementspotentieel – Waar het rendement van een deposito vaak hoger ligt dan op een spaarrekening, kunnen de inkomsten alsnog laag zijn t.o.v. andere mogelijkheden. Zoals het beleggen in aandelen, fondsen of obligaties.

4. Valutarisico – Open je een deposito bij een buitenlandse bank met een andere valuta? Dan zijn de valutaschommelingen van invloed op de waarde van jouw geld bij de bank. Dit kan een risico vormen.

Moet ik voor een spaarrekening of -deposito kiezen?

Deze keuze is altijd afhankelijk van je persoonlijke situatie. Naast het sparen middels een rekening of deposito is ook het beleggen van geld nog een mogelijkheid. Wil je toch sparen via een spaarrekening of -deposito? Dan is het belangrijk jezelf de volgende vragen te stellen:

  • Wil ik tussentijds geld opnemen en storten, ook al ontvang ik dan een lager rendement? Indien dit zo is, is een spaarrekening wellicht de beste mogelijkheid. Zo niet, dan wellicht een deposito.
  • Kan ik het geld wat ik weg wil zetten voor een langere periode missen? Zo ja, dan is een deposito wellicht een optie.
  • Heb ik een specifiek doel voor ogen? Zo ja, bekijk welk rentepercentage van de type rekeningen jouw het beste in staat stelt het doel te bereiken.
  • Wat zijn de kosten van beide opties? Twijfel je of je ooit bij je geld moet kunnen? Bekijk dan goed de boeteclausule van een deposito.
  • Hoeveel risico ben ik bereid te nemen? Spaarrekeningen zijn over het algemeen veiliger als het gaat om financiële risico’s. Je hebt altijd toegang tot het geld en er is geen vaste looptijd.

Wat de beste optie voor jou is, dat bepaal je natuurlijk zelf. Het is belangrijk een afweging te maken tussen flexibiliteit, risico en het potentiële rendement.

afsluiten

Vergelijk spaarrentes

Vergelijk eenvoudig spaarbanken en bijbehorende rentes via onze spaarvergelijker. Gebruik ook onze brokers vergelijker om te kijken wat de kosten zijn omtrent beleggen.