Privacybeleid

Op de website van Kiesmakkelijk.nl kun je een persoonlijke vergelijking maken en een aanvraag doen voor onder andere een energiecontract, internet- en tv contract, diverse verzekeringen als een autoverzekering, zorgverzekering, woonverzekering, rechtsbijstandverzekering, reisverzekering, bestelautoverzekering, mobiele abonnementen, sim only-contracten, leningen en andere soortgelijke diensten en producten. We vragen je daarom een aantal persoonsgegevens en gegevens over je huidige situatie bij het vergelijken van deze diensten en producten.

Jouw privacy is voor Kiesmakkelijk.nl van groot belang. Dit betekent dat we altijd zorgvuldig met je gegevens omgaan. We houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat we:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan, alleen de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. We leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Kiesmakkelijk.nl allemaal doen met de informatie die we van jou ontvangen.


Cookies

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies.

Persoonsgegevens welke we verwerken

Bij het doen van een vergelijking of het aanvragen van een product bij de aanbieder verwerken we normale persoonsgegevens. Hieronder verstaan we gegevens als: naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, energieverbruik, kenteken en gereden kilometers. De exacte gegevens kunnen afwijken bij diverse producten.

We verzamelen alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten. Het is per dienst/product afhankelijk of we aanvullende persoonsgegevens nodig hebben. Indien dit zo is, wordt u gedurende het proces hiernaar gevraagd.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

We verwerken je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Ons hoofddoel is het maken van een zo volledig mogelijke vergelijking op maat. We maken voor je inzichtelijk welke producten of diensten bij je situatie passen, helpen je bij de aanvraag en/of leveren de dienst naar je keuze.

Daarnaast vinden we het belangrijk om contact met je te kunnen houden om je te informeren over producten en diensten én om je te vragen wat je van onze service vond. Indien we de gegevens hiervoor verzamelen wordt er actief toestemming gevraagd.

Wettelijke gronden

Het is voor Kiesmakkelijk.nl toegestaan om persoonsgegevens te verwerken zolang we daartoe een wettelijke grond hebben. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerken je persoonsgegevens alleen op basis van een van de volgende gronden:

 • Toestemming: in sommige gevallen vragen we je om specifieke toestemming om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. We verwerken je persoonsgegevens in zo’n geval alleen al je daarmee akkoord bent gegaan. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen.
 • Wettelijke verplichting: wanneer we je persoonsgegevens moeten verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
 • Gerechtvaardigd belang: in sommige gevallen verwerken we je persoonsgegevens als dit in ons gerechtvaardigd belang is voor onze bedrijfsvoering en de optimalisatie daarvan, zolang je belangen niet zwaarder wegen.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zolang deze noodzakelijk zijn voor een specifieke doel. Bijvoorbeeld voor het leveren van onze diensten of als dit verplicht is op grond van de wet. Als na de geleverde dienst je gegevens voor ons niet meer noodzakelijk zijn dan verwijderen we je gegevens of anonimiseren we deze gegevens waardoor het niet meer herleidbaar is naar jou.

Nieuwsbrief en andere e-mailcommunicatie

In het geval van het e-mailbeleid houden we ons aan de regels van de Telecommunicatiewet. We kunnen op verschillende manieren via de e-mail contact opnemen:

 • Contactformulier: als je bij ons een contactformulier invult, gebruiken we deze gegevens om je vraag te beantwoord.
 • Nieuwsbrief: als je je bij ons aanmeldt ontvang je maximaal 1 keer per maand de Pricewise nieuwsbrief.
 • Als je hiervoor toestemming hebt gegeven bieden we je gepersonaliseerde aanbiedingen. We combineren daarvoor de persoonsgegevens uit je aanvraag met elkaar, bijvoorbeeld je e-mailadres en het product wat je eerder hebt aangevraagd. Zo wordt voorkomen dat je aanbiedingen krijgt die voor jou minder interessant zijn.
 • Als je bent ingeschreven voor specifieke alerts en/of bespaartips sturen we je berichten met de relevante informatie en aanbiedingen.

Voor analysedoeleinden registeren we middels onze e-mailcommunicatie het open- en klikgedrag.

Klanttevredenheid

Ons doel is het leveren van de beste service aan onze klanten. Hierdoor kan het zijn dat we je om een beoordeling vragen. We gebruiken deze informatie enkel voor het meten van de klanttevredenheid.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. We zorgen ervoor dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. We nemen hier passende beveiligingsmaatregelen voor. Medewerkers van Kiesmakkelijk.nl en derden die in opdracht van Kiesmakkelijk.nl toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen. Mocht je nog vragen hebben over ons beveiligingsbeleid kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wijzigingen in de privacyverklaring kunnen voorkomen als er iets verandert in de wet- en regelgeving. Of als we nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vind je altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 08-03-2024.

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens we van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de specifieke persoonsgegevens die we van jou hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • alle persoonsgegevens laten verwijderen (recht om te worden vergeten).

Contactgegevens

Kiesmakkelijk.nl
T.a.v. afdeling privacy
service@kiesmakkelijk.nl