kiesmakkelijk.nl > Nieuws > Inflatie in april daalt van 3,1 naar 2,8%

Inflatie in april daalt van 3,1 naar 2,8%

samenleving

In april 2024 is het inflatiepercentage licht gedaald naar 2,8%, vergeleken met 3,1% in maart. Deze afname markeert een significante verschuiving in de kosten van levensonderhoud en economische druk op consumenten, hoewel de inflatie nog steeds hoger ligt dan aan het eind van 2023, toen het bijna naar het nulpunt daalde.

Hoe komt een inflatiecijfer tot stand? Het CBS meet iedere maand wat de inflatie is. Zij doen dit door hun consumentenprijsindex (CPI) van de betreffende maand te vergelijken met dezelfde maand het jaar daarvoor.

2024 begint met een stijging van de inflatiecijfers

Waar we in 2022 een enorme piek hadden in de inflatie met maar liefst een inflatiecijfer van 14,3% in september 2022, nam de inflatie flink af in 2023. Waarbij we in oktober 2023 zelfs een daling van de inflatie zagen met -0,4%. Helaas zien we de inflatie weer stijgen sinds dat moment en ook april ligt hoger dan Q4 2023.

Sectoren met Verhoogde Inflatie

Opvallend is dat, ondanks de algemene daling, bepaalde sectoren toch een hogere inflatie ervaren dan in de voorgaande maand. Dit geldt met name voor de categorie ‘diverse goederen en diensten (overig)’ en benzine, waar prijsstijgingen meer uitgesproken waren. Omtrent de gas-, benzine en olie prijzen is nog steeds veel te doen. Onrust over de gehele wereld heeft hier invloed op. Binnen de categorie ‘overig’ is geen eenduidige verklaring te geven.

Sectoren met Lagere Inflatie

De meeste andere categorieën zagen echter een verlaging in de inflatieratio, wat wijst op een stabilisatie of verbetering van de prijsdruk binnen deze gebieden:

 • Horeca: Mogelijk beïnvloed door seizoensaanpassingen of verbeterde marktomstandigheden.
 • Vervoer: Dalingen in brandstofkosten of verbeterde efficiëntie kunnen hier een rol spelen.
 • Huisvesting, water en energie: Waarschijnlijk het gevolg van regulerende ingrepen of dalende grondstofprijzen.
 • Alcohol en tabak: Potentieel beïnvloed door accijnswijzigingen of veranderingen in consumentengedrag.
 • Recreatie en cultuur: Dit kan reflecteren op een aanpassing in hoe consumenten hun vrije tijd besteden.
 • Gezondheid: Verbeteringen in de sector of overheidsmaatregelen kunnen hierbij een rol spelen.
 • Consumptiegebonden belastingen: Verlagingen kunnen reflecteren op fiscaal beleid.
 • Consumptie in het buitenland: Beïnvloed door valutaschommelingen of veranderingen in reisgedrag.
 • Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken: Fluctuaties in agrarische prijzen kunnen hier impact op hebben.
 • Onderwijs: Stabilisatie in kosten na eerdere stijgingen.
 • Kleding en schoenen: Seizoensuitverkopen of verbeterde productie-efficiëntie.
 • Communicatie: Technologische vooruitgang en concurrentie kunnen prijzen drukken.
 • Stoffering en huishoudelijke apparaten: Verbeteringen in productietechnologieën en afnemende grondstofprijzen.

Wat zeggen deze cijfers?

Hoewel de inflatie in april 2024 lager is dan de vorige twee jaren—met 5,2% in 2023 en een schrikwekkende 9,6% in 2022—geeft de huidige daling hoop op verdere economische stabiliteit. Het beleid en de reactie van de centrale banken blijven cruciaal in het modelleren van toekomstige economische trajecten, met bijzondere aandacht voor het beheersen van inflatie zonder de economische groei te smoren.

Dit overzicht van de inflatie in april 2024 biedt een gemengd beeld van stabilisatie en sector-specifieke uitdagingen, waarbij het essentieel is dat beleidsmakers en consumenten alert blijven op veranderingen in prijsniveaus en economische signalen.

woonverzekeringen vergelijken

Wat betekend dit voor jou?

Indien de inflatie stijgt zien we dat de prijs van consumptiegoederen en -diensten stijgen t.o.v. dezelfde maand een jaar eerder. Dit kan betekenen dat jouw koopkracht is gedaald indien je in de tussentijd geen verhoging hebt gekregen van je totale inkomen of elders hebt bespaard.