kiesmakkelijk.nl > Energie > Bijna de helft van de opgewekte energie komt uit hernieuwbare bronnen

Bijna de helft van de opgewekte energie komt uit hernieuwbare bronnen

windmolens

De energietransitie is in volle gang. De subsidies en nieuwe technologieën vliegen je om de oren. Met impact zo blijkt het nu. Het CBS vermelde namelijk dat inmiddels 48% van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen komen. In Juli was dit zelfs 57%.

Wat zijn hernieuwbare bronnen?

Hernieuwbare bronnen zijn onder andere windenergie, zonne-energie en biomassa.

Uit het rapport van het CBS blijkt dat in 2023 deze hernieuwbare bronnen voor 48% van de elektriciteitsproductie zorgde. Dit is een aanzienlijke toename ten opzichte van voorgaande jaren. Het weerspiegelt dan ook de groeiende investeringen in duurzame energieprojecten.

Windenergie de belangrijkste bron

De windturbines op land en in de zee zorgen voor de grootste opwekking van elektriciteit onder de hernieuwbare bronnen. Desondanks neemt het aandeel van zonne-energie rap toe. Mede dankzij de Nederlandse huishoudens die massaal zonnepanelen hebben gelegd de afgelopen jaren.

productie elektriciteit per bron

Economische kansen door commitment van de overheid

De verschuiving naar hernieuwbare energiebronnen is niet alleen goed voor het milieu, maar ook biedt dit economische kansen. De Nederlandse overheid heeft zich gecommitteerd aan ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzame energie en klimaatneutraliteit. Dit heeft ervoor gezorgd dat er in Nederland een groeiende sector is voor bedrijven die zich richten op duurzame energie. Dit zorgt voor extra werkgelegenheid in verschillende sectoren die hieraan verwant zijn. Denk aan de techniek, constructie, onderhoud en exploitatie sectoren.

Uitdagingen bij een transitie van deze schaal

Bij een dusdanig grote transitie komen ook uitdagingen. Zo is er nu een groot vraagstuk omtrent de salderingsregelingen, overvolle stroomnetwerken, het waarborgen van stabiele energievoorzieningen en andere zaken.

Het blijft daarom essentieel om ook te focussen op het opslaan van energie en slimme netwerken om alle energie goed te distribueren en op te slaan voor tijden waarin minder wordt opgewekt.

Uiteraard is een energie transitie ook nergens wanneer bedrijven en huishoudens meer en meer energie verbruiken. De energietransitie helpt dan uiteraard wel, maar zal het totale verbruik van energie niet doen verlagen. Het aanmoedigen van bedrijven om meer circulair te werk te gaan, te letten op het energieverbruik en andere duurzaamheidsaspecten zijn dan ook cruciaal.

Samenwerking tussen overheden, bedrijven en huishoudens

Hoewel we in Nederland goed om weg zijn is er nog een lange weg te gaan. De recente cijfers zijn bemoedigend, maar toont ook aan dat we pas op de helft zijn. Het feit dat we nu ook al uitdagingen bloot leggen betekent ook dat we nog niet klaar zijn om voor 100% hernieuwbare energie te gaan gebruiken. Hiervoor is een samenwerking nodig tussen de overheid, bedrijven en huishoudens.

Met voortdurende investeringen, innovatie en samenwerking tussen overheden, bedrijven en burgers, kan Nederland haar positie als leider op het gebied van duurzame energie versterken en een wereldwijd voorbeeld stellen voor een groene en veerkrachtige toekomst.