kiesmakkelijk.nl > Energie > BENG berekeningen

BENG berekeningen

huis en tuin

De bouwsector staat voor grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en energie-efficiëntie. Om de klimaatdoelstellingen te behalen, moeten nieuwe gebouwen voldoen aan de BENG-normen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). BENG-berekeningen spelen hierbij een cruciale rol. In dit artikel gaan we dieper in op wat BENG berekeningen zijn, waarom ze belangrijk zijn en wat je ermee kunt bereiken.

BENG: Een stap richting duurzaam bouwen

De BENG-normen zijn ontwikkeld door de overheid als onderdeel van de Europese richtlijn voor energieprestatie van gebouwen. Deze normen zijn bedoeld om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Bijna Energie Neutrale Gebouwen zijn gebouwen die zeer weinig energie verbruiken en de resterende energiebehoefte halen uit hernieuwbare bronnen.

Wat zijn BENG berekeningen?

BENG berekeningen zijn een methode om de energieprestatie van een gebouw te bepalen volgens de BEN-normen. Deze berekeningen geven inzicht in het energieverbruik, de energieopwekking en de CO2-uitstoot van een gebouw. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende factoren, zoals de isolatie, ventilatie, verwarming en verlichting van het gebouw.

De BENG-indicatoren

Bij het uitvoeren van BENG berekeningen worden drie indicatoren gehanteerd:

1. Energiebehoefte (BENG 1): Deze indicator geeft aan hoeveel energie een gebouw nodig heeft voor verwarming, koeling, ventilatie en warm tapwater. Een lage energiebehoefte betekent dat het gebouw goed geïsoleerd is en weinig energie verbruikt.

2. Primair energieverbruik (BENG 2): Dit is de totale hoeveelheid energie die nodig is voor het gebouw, inclusief het energieverbruik voor apparatuur en de energieopwekking. Een laag primair energieverbruik betekent dat het gebouw efficiënt omgaat met energie.

3. Aandeel hernieuwbare energie (BENG 3): Deze indicator geeft aan welk percentage van het totale energieverbruik in een gebouw afkomstig is van hernieuwbare bronnen, zoals zonne-energie of windenergie. Een hoog aandeel hernieuwbare energie betekent dat het gebouw duurzaam is.

Waarom zijn BENG berekeningen belangrijk?

BENG berekeningen zijn belangrijk om verschillende redenen:

1. Inzicht in energieprestatie: BENG berekeningen geven inzicht in de energieprestatie van een gebouw. Hierdoor kunnen ontwerpers, architecten en bouwers maatregelen nemen om de energie-efficiëntie te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen.

2. Voldoen aan wet- en regelgeving: Vanaf 1 januari 2021 moeten nieuwe gebouwen voldoen aan de BENG-normen. Door BENG berekeningen uit te voeren, kan worden aangetoond dat een gebouw aan de eisen voldoet.

3. Lagere energiekosten: Gebouwen met een lage energiebehoefte en een hoog aandeel hernieuwbare energie hebben lagere energiekosten. BENG berekeningen helpen bij het identificeren van energiebesparende maatregelen die kunnen leiden tot lagere energierekeningen.

4. Duurzaam imago: Het voldoen aan de BENG-normen draagt bij aan een duurzaam imago van een gebouw. Dit kan zowel voor particulieren als bedrijven een belangrijk aspect zijn bij de keuze voor een gebouw.

Wat kan je met BENG berekeningen bereiken?

BENG berekeningen stellen bouwprofessionals in staat om belangrijke beslissingen te nemen die de energieprestatie van een gebouw kunnen verbeteren en bijdragen aan een duurzamere toekomst. Hier zijn enkele van de belangrijkste resultaten en voordelen die je kunt bereiken met BENG berekeningen:

  • Optimalisatie van het ontwerp: BENG berekeningen kunnen worden gebruikt om verschillende ontwerpopties te evalueren en te vergelijken. Hierdoor kunnen architecten en ontwerpers beslissingen nemen die de energie-efficiëntie van een gebouw maximaliseren, zoals het kiezen van de juiste isolatiematerialen, het optimaliseren van de oriëntatie van het gebouw en het selecteren van efficiënte verwarmings- en koelsystemen.
  • Kostenbesparing: Door BENG berekeningen uit te voeren, kunnen bouwers en ontwikkelaars potentiële energiebesparingen identificeren. Deze besparingen kunnen zich vertalen naar lagere operationele kosten voor de eigenaar en gebruikers van het gebouw.
  • Voldoen aan regelgeving: BENG berekeningen zijn vaak verplicht als onderdeel van de vergunningsaanvraag voor nieuwe gebouwen. Het succesvol afronden van deze berekeningen is essentieel om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot energieprestaties in de bouwsector.
  • Duurzaam imago: Voor bedrijven en organisaties kan het voldoen aan BENG-normen en het behalen van gunstige BENG-indicatoren leiden tot een duurzaam imago. Dit kan aantrekkelijk zijn voor klanten, investeerders en stakeholders die waarde hechten aan milieubewust bouwen.
  • Verbeterde verhuurbaarheid en waarde: Gebouwen met goede BENG-indicatoren kunnen aantrekkelijker zijn voor huurders en kopers. Een gebouw dat weinig energie verbruikt en een hoog aandeel hernieuwbare energie heeft, kan een hogere marktwaarde hebben.
  • Milieuvriendelijkheid: BENG berekeningen dragen bij aan een verminderde CO2-uitstoot en verminderen de ecologische voetafdruk van gebouwen. Dit draagt bij aan de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan.
  • Monitoring en continue verbetering: Na de bouw kunnen BENG berekeningen worden gebruikt om de feitelijke energieprestaties van een gebouw te monitoren en te vergelijken met de berekende waarden. Als het gebouw niet aan de verwachtingen voldoet, kunnen aanpassingen worden gemaakt om de prestaties te verbeteren.

BENG in de toekomst

BENG is een belangrijk onderdeel geworden van de bouw- en vastgoedsector en zal naar verwachting nog belangrijker worden naarmate de eisen voor energie-efficiëntie en duurzaamheid blijven toenemen. In sommige regio’s worden de BENG-normen voortdurend aangescherpt om de lat hoger te leggen voor bijna-energieneutrale gebouwen.

Daarnaast zal technologische vooruitgang blijven bijdragen aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen om gebouwen energiezuiniger te maken. Dit omvat geavanceerde isolatiematerialen, slimme energiemanagementsystemen en efficiëntere hernieuwbare energietechnologieën.